Proiect de instruire "Consolidarea capacităţii ONG-urilor"

l1

  logoor

În perioada 11-13 mai 2016 a avut loc sesiunea de training susţinută prin proiectul de instruire «Consolidarea capacităţii ONG-urilor în dezvoltare organizaţională, dialog de politici şi influenţare a lor», finanţat din cadrul Proiectului de Asistenţă Tehnică al Uniunii Europene „Societatea Civilă. Dialog pentru Progres”.

Obiectivul general al proiectului de instruire: Consolidarea şi abilitarea ONG-urilor să-şi îndeplinească rolul lor şi să participe activ în procesul de elaborare şi reformare a politicilor ţării prin crearea şi implementarea unui Plan Strategic pentru ONG-urile lor.   

Au participat 28 reprezentanţi de ONG-uri din partea a 18 organizaţii. 

Participanţii la sfîrşitul instruirii au:

 • Cunoscut domeniile durabilităţii ONG-urilor, cum să le întărească şi să le crească;
 • Înţeles procesul bugetar guvernamental şi au cunoscut întrebările şi metodele cheie de monitorizare a bugetului;
 • Înţeles ciclul de elaborare a politicilor, ce înţelegem prin analiza politicilor şi au cunoscut metodele de implicare a cetăţenilor;
 • Înţeles termenii de: lobby, advocacy, campanii, PR şi media, cum şi cînd să le folosească;
 • Cunoscut cum şi au devenit capabili să elaboreze şi să pună în aplicare un plan strategic şi operaţional pentru ONG-urile lor;
 • Apreciat mai mult valoarea schimblui de informaţii şi montarea eforturilor comune în lobby şi advocacy.

Participanţii au fost selectaţi pentru training în baza următoarelor criterii:

 • Să fie un ONG înregistrat legal;
 • Să nu aibă o activitate necorespunzătoare sau ilicită;
 • ONG care ar putea avea un impact asupra politicii naţionale sau locale;
 • ONG-urilor care sunt reprezentante ale altor ONG-uri şi celor cu potenţial de efect multiplicator, replicînd training-ul mai multor ONG-uri li se va acorda o anumită preferinţă;
 • Angajament de a finaliza, implementa şi raporta asupra planului lor;
 • Limba engleză a constitut un avantaj. 

Fotografii de la training

Istoria de succes a Proiectului

l2          

 

 

 

 

 

Noutati

Parteneri

Reprezentaţi în: Consiliul de Administrare al Societății

Video

//www.youtube.com/@foundationforeducationandd6702/videos  

Conferinte

2019 "Parteneriatul Estic la 10 ani - împreună mai puternici",A

Publicatii

2021 Publicarea lucrării enciclopedice "Dicționar economic și

civic-md