Despre Noi - PENTRU O MOLDOVĂ ALEASĂ!

about-us1

     Fundaţia pentru Educaţie şi Dezvoltare - Moldova (FED Moldova) este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, înfiinţată în 2016 cu scopul ridicării calităţii vieţii la toate nivelurile și își concentrează activitățile sale în domeniul educației, științei și dezvoltării, vizând publicul larg prin acțiuni de filantropie, cercetare și dezvoltare, activități de educare și sensibilizare a populației.

 

    Misiunea și acțiunile organizației sunt axate pe consolidarea și dezvoltarea sectorului Societății Civile, ca factor determinant pentru asigurarea calității vieții la toate nivelurile.

 

Viziunea noastră: O lume în care relaţia Om – Natură – Univers interacţionează în pace şi armonie.

 

Valorile noastre:

 • Supremaţia Spiritului asupra Materiei;
 • Integritate;
 • Corectitudine;
 • Altruism;
 • Toleranţă;
 • Colaborare şi lucru în echipă;
 • Responsabilitate;
 • Transparenţă;
 • Profesionalism;
 • Performanţă, competenţă şi calitate.

Scopurile Fundaţiei sunt de a contribui la:

 • Ridicarea calităţii vieţii oamenilor la toate nivelele în plan general uman, promovând programe și proiecte în diverse domenii de activitate ale ființei umane: personal, cultural, social, economic, mediu, sănătate, guvernare, democrație, drepturile omului, tineret, etc.;
 • Soluţionarea problemelor importante ale fiinţei umane şi ale societăţii prin cercetări şi elaborări ştiinţifice, acţiuni de educare şi conştientizare a populaţiei;
 • Creşterea nivelului de dezvoltare a populaţiei în sfera fizică, intelectuală, spirituală şi socio-economică prin promovarea programelor de educație și dezvoltare durabilă globală, științifice și practice;
 • Dezvoltarea potenţialului uman și promovarea transformărilor personale profunde, prin programe de educație holistică și metode de formare inovatoare, care contribuie la integrarea aspectelor spirituale, psihologice și fizice ale ființei umane și duc spre autorealizare.  

Noi considerăm că Conștiința este cauza primară a calității vieții la toate nivelele, iar armonia lumii noastre interioare determină calitatea vieții exterioare și a mediului înconjurător.

 

Noutati

Conferinte

2019 "Parteneriatul Estic la 10 ani - împreună mai puternici",A

Contacte

Fundaţia pentru Educaţie şi Dezvoltare - Moldova IDNO 1016620004

Video

//www.youtube.com/@foundationforeducationandd6702/videos  

Parteneri

Reprezentaţi în: Consiliul de Administrare al Societății

civic-md