Proiecte / Activităţi

actiuni1

  1. Proiect de cercetare "Sustenabilitatea Financiara pentru ONG-uri şi căile de a deveni independent de finanţarea străină: abordări și strategii inovatoare", realizat la Centrul Ceh de Fundraising, cu susținerea Centrului pentru Societatea Civilă din Praga, 2018;    
  1. Training "Participarea ONG-urilor în dialogul de politici şi influenţarea procesului de luare a deciziilor", livrat la solicitarea AO "Centrul de Drept al Femeilor", 22 martie, 2018, Chişinău, Moldova;  
  • Training "Leadership, Management şi Planificare Strategică şi Operaţională, Monitorizare şi Evaluare", livrat la solicitarea ONG "Speranţă şi Sănătate", 25 octombrie, 2016, Chişinău, Moldova;  
  1. Proiectul de instruire "Consolidarea capacităţii ONG-urilior în dezvoltare organizaţională, dialog de politici şi influenţare a lor",  finanţat din cadrul Proiectului de Asistenţă Tehnică al Uniunii Europene "Societatea Civilă. Dialog pentru Progres", 2016;


 

Noutati

Parteneri

Reprezentaţi în: Consiliul de Administrare al Societății

Publicatii

2021 Publicarea lucrării enciclopedice "Dicționar economic și

Formare Transpersonală

 MODULUL I – CUNOAŞTEREA INTERIOARĂ 5 zile În acest prim

Conferinte

2019 "Parteneriatul Estic la 10 ani - împreună mai puternici",A

civic-md